لاغری با کرایولیپولیز

کرایولیپولیز (4)

کرایولوپولیز سلول های چربی به دو درجه حرارت خیلی حساس هستند و این درجه حرارت ها محکوم به مرگ هستند که یکی درجه حرارت بسیار بالاست و یکی درجه حرارت بسیار پایین است برای کرایولیپولیز روشی است که ما از درجه حرارت بسیار پایین حتی تا 10- درجه استفاده می کنیم در این درجه حرارت […]